Huisregels – Apotheek Craneveld – Venlo

Welkom bij Apotheek Craneveld

Het team van Apotheek Craneveld staat graag voor u klaar!

We vinden het belangrijk dat iedere gebruiker van medicijnen goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: via de website, telefonisch en via persoonlijk contact in de apotheek. Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u tevens terecht op onze website.

We heten u van harte welkom!

H.W. Coulen, Apotheker.

Huisregels

Er zijn door de apotheek huisregels opgesteld omdat er in de apotheek meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen. Het heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Normen en waarden

Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij o.a.:

  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.

Minder valide

Wanneer het druk is in de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Parkeren

Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken is niet toegestaan in de apotheek

Honden

Honden zijn niet toegestaan, vanwege mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond is uiteraard wel toegestaan.

Aanstootgevend gedrag

De apotheek behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Kortom wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in de apotheek. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. Vervolgens verhalen wij in alle gevallen de kosten op de pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Filmen, fotografie

U mag onze medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Als u wil filmen/fotograferen moet u van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is ook niet toegestaan.

Onder invloed

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan.

Wapenbezit is verboden

Bij overtreding van de huisregels kunnen wij u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) ontzeggen.